TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN AFWERKING

Dit gedeelte van de verkoopdocumentatie is de zogenaamde technische omschrijving. Hierin vindt u alle technische informatie over uw woning. Het doel is in de eerste plaats u zo goed mogelijk te informeren over hoe uw woning eruit gaat zien. Daarnaast hebben de tech nische omschrijving en de tekeningen een contractuele waarde. De verkoopdocumentatie maakt onderdeel uit van de koop- / aannemingsovereenkomst. Bij het ondertekenen van de koop- / aannemingsovereenkomst wordt u dus geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de verkoopdocumentatie.

Algemeen

Deze projectdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven.

De ingeschreven maten op de tekeningen zijn “circa” maten, uitgedrukt in millimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. De op de bouwtekeningen aangegeven alternatieven behoren niet tot de levering. Het is de aannemer toegestaan kleine wijzigingen tijdens de bouw uit te voeren zonder dat dit tot verrekening leidt. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan.

Voorbehoud

  • Bij tegenstrijdigheden tussen tekeningen en technische omschrijving is de technische omschrijving bindend.
  • Aan de foto’s, impressies en perspectieven kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Eventueel meubilair en apparatuur als interieursuggesties in de plattegronden worden niet opgeleverd, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de technische omschrijving.

Keuze mogelijkheden

De kopers worden in de gelegenheid gesteld te kiezen uit enkele opties. Door de koper gewenste indelingswijze en keuzen dienen technisch uitvoerbaar te zijn en binnen de randvoorwaarden van de gemeentelijke bouwverordening te liggen. Door middel van deadlines wordt aangegeven tot wanneer keuze mogelijk is. De kopers kunnen deze opties gemakkelijk inzien via apart gemaakte optietekeningen, deze optietekeningen zijn tevens ook aan te vragen bij Winnen & Co. Wijzigingen in de gevels en constructie zijn niet toegestaan. Alhoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk met ieders individuele wensen rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk alle verzoeken te honoreren, omdat het ontwerp uitvoerig is besproken met de welstandscommissie en het stadsdeel, waarbij wij in principe niet van kunnen afwijken.

Deze verkoopbrochure bevat een duurzame begrippenlijst waar u de uitleg van alle groen gedrukte begrippen, ofwel de duurzame ingrepen m.b.t. de ecobungalows, nog is kunt bestuderen.

BOUWBESLUIT EN OPPERVLAKTEN Ruimte benaming conform bouwbesluit

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

1 Hoogteligging

Het peil “P” waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten. Komt overeen met de bovenkant van de vloer ter plaatste van de hoofdentree. De juiste maat wordt bepaald in overleg met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

2 Tuinen

Beide woningen hebben een tuin op de begane grond. De verdere invulling van de tuinen, wordt bepaald door de eigenaar/ bewoner. De plint/afscheiding aan de zijde van het bossepad is onderdeel van het ontwerp en kan niet worden aangepast.

3 Riolering

De riolering wordt uitgevoerd als een gescheiden systeem. De binnen- en buitenriolering, en de hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in Poly Propyleen buizen conform de voorschriften. De riolering wordt zo nodig voorzien van stankafsluiters en ontstoppingsstukken. De aansluitkosten van de riolering op het gemeenteriool zijn in de koopsom begrepen.

4 Fundering

De nieuwbouw wordt gefundeerd op stalen buispalen. De lengte van de palen en aanlegdiepte van de fundering zijn door de constructeur bepaald. Voor de aanleg van de kelder, riolering en invoerputten worden de nodige ontgravingen verricht. De kelder wordt geïsoleerd met 15 cm peripor platen

5 Gevels, buitenkozijnen en beglazing

De gevels van de woningen zijn damp open opgebouwd uit houtskeletbouw en zijn daarbij zeer goed geïsoleerd met twee lagen duurzame isolatie materialen; namelijk 160mm Thermo Hennep en 90 of 100 mm Pavatex Isolair. De gevels van de woningen hebben een Rc- waarde van ca. 5 m2K/W. De buitenzijde van de gevels zijn afgewerkt met pleisterwerk aan de voorzijde, waarvan de onderkant (de plint) uitgevoerd wordt in metselwerk. De gevels aan de voor- en achter zijde worden deels afgewerkt met onbewerkte hout. De andere geveldelen worden voorzien van houten buitenkozijnen met het beste geïsoleerde drie-laags glas. Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Vaak gaat er veel warmte verloren door de niet geïsoleerde voordeur, daarom wordt er in het buitenkozijn bij de voordeur van de Ecobungalows een goed geïsoleerde voordeur toegepast.

Woonkamer = Slaapkamer = Keuken = Eetkamer = Entreehal = Meterkast = Toilet = Badkamer = Bergkast = Bergruimte = Buitenruimte =

verblijfsruimte verblijfsruimte verblijfsruimte verblijfsruimte verkeersruimte meterruimte toiletruimte badruimte onbenoemde ruimte bergruimte buitenruimte

Overzicht van het aantal woningen per type met de bijbehorende G.B.O’s

Type aantal
A1 1 148 178 m2 A2 1 148 178 m2

G.B.O. B.V.O.

6 Binnenwanden

De (niet)-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in houtskelet bouw en worden opgevuld met 80mm Thermo Hennep isolatie. De woningscheidende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Alle wanden worden beplaat met Fermacell waarop een straling werend stukadoor weefsel wordt toegepast. De binnenwanden worden vervolgens afgewerkt met ecologisch stucwerk. De wandconstructies voldoen aan de voorgeschreven geluid- isolatiewaarden voor (woningscheidende) wanden.

7 Vloeren

De keldervloer van de eco bungalows wordt met een afgewerkte betonnen vloer opgeleverd. De keldervloer heeft en Rc-waarde van ca. 4,2 m2K/W. De begane grondvloer is een breedplaatvloer met een cement gebonden afwerkvloer. De begane grond vloer heeft een Rc- waarde van ca. 4,25 m2K/W.

8 Betonwerk

De kelderbak en verder alle als zodanig aangegeven betonconstructies als kolommen worden geheel volgens de voorschriften voorzien van de benodigde wapening.

9 Daken

De woningen hebben beide een plat dak opgebouwd uit houtskeletbouw. Ook de dakconstructie wordt dubbel geïsoleerd. Onder het dakbeschot wordt 240mm Thermo Hennep isolatie aangebracht. Daar bovenop komt het dakbeschot, waar 60mm Kingspan kooltherm isolatie wordt aangebracht. De isolatie op het dakbeschot wordt afgewerkt met een ecologische dakbedekking. Boven de dakbedekking wordt een onderhoudsarm groendak geplaatst. De gehele dakconstructie resulteert in een Rc-waarde van ca. 8,4 m2K/W.

10 Binnenkozijnen en Binnendeuren

De houten binnenkozijnen en binnendeuren in de ecobungalows worden gegrond aangeleverd en geplaatst. Dit hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. De binnendeuren worden uitgevoerd als stompe vlakke deuren, die tevens doorlopen tot aan het plafond, afgehangen aan drie scharnieren.

11 Hang en sluitwerk

Het toe te passen hang- en sluitwerk (aan de buitengevel en) van de voordeur voldoen aan inbraakwerendheid conform de NEN 5096 klasse 2. De binnendeuren zijn voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk zoals vrij- en bezetsloten, dag- en nachtsloten en loopsloten.

12 Schilderwerk

Het buiten stucwerk wordt geschilderd opgeleverd. Alle houten buiten kozijnen, ramen en worden, indien nodig, in het werk afgeschilderd of afgelakt met een natuurlijke verf. De houten binnenkozijnen zijn fabrieksmatig voorzien van een grondlaag en worden in het werk afgeschilderd. Het overige binnentimmerwerk wordt van een natuurlijke grondverf voorzien en afgelakt.

13 Wand afwerking

De binnenwanden in de woningen worden afgewerkt met een basislaag ecologisch stucwerk en/of vervolgens een finishlaag ecologisch stucwerk. Met uitzondering van de bergingen en meterkast. De wanden in de badkamer en het toilet worden betegeld en deels gestuced.

14 Vloer afwerking

De betonnen keldervloer in de ecobungalows wordt gevlinderd afgewerkt. De afwerking van de begane grondvloer is opgenomen in de kopersopties. Houdt u er rekening mee dat niet alle afwerkingen toegepast kunnen worden in verband met de vloerverwarming.

15 Plafondafwerking

De plafonds in de woningen worden voorzien van een finish laag ecologisch stucwerk.

16 Tegelafwerking

De vloeren van de badkamer en het toilet worden voorzien van vloertegels maat 300 x 300mm. Deze worden gelijmd aangebracht. De vloertegels worden afgevoegd met een waterdichte voeg. De wanden in de badkamer en toilet worden ook voorzien van wandtegels met maatvoering 150 x 150 mm.

17 Trappen

In de verkeersruimte wordt een houten trap aangebracht. Waarvan het hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Deze wordt voorzien van een leuning.

18 Meterruimte

De meterruimtes van de woningen zullen voorzien zijn van een enkele underlayment plaat waarop alle diensten bevestigd zijn, de maatvoering is conform de norm van de nutsbedrijven. De meterkasten bevinden zich in de woningen. De meterkasten zullen worden omkleed met een metalen kast t.b.v. de reductie van straling van de kast zelf.

19 Hemelwaterafvoeren en Regenwateropvang

De hemelwaterafvoerbuizen worden uitgevoerd in Poly propyleen. De hemelwaterafvoeren gaan door de schachten buiten het gebouw en, worden uitgevoerd in rioleringskwaliteit. Er wordt bij de ecobungalows ook gebruik gemaakt van grijs water systeem. Dit is een systeem wat regenwater opvangt en filtert. Vervolgens kan het gefilterde water gebruikt worden voor de wasmachine, het doorspoelen van het toilet en de tuin besproeiing. Hier is simpelweg geen zuiver drinkwater voor nodig, en zorgt daarbij voor een grote reductie aan drinkwater gebruik. Het opgevangen regenwater wordt opgeslagen in 3000 liter vat per woning. Dit vat wordt onder de grond, in de tuin aangebracht.

20 Keukeninrichting

De keuken zal geïnstalleerd worden met een vaatwasser, koel/vries combinatie, 5 pits elektrisch fornuis, oven, en afzuigkap. Op de vaatwasser zal een Hotfill systeem geplaatst worden waardoor u elektriciteit bespaart. De wand tussen het aanrechtblad en de keuken zal betegeld worden.

Let op: hier zijn keuzemogelijkheden beschikbaar. De exacte mogelijkheden treft u verderop in de brochure aan.

21 Sanitair

De woningen worden voorzien van de meest waterbesparende closets en de meest water besparende kranen.
Het sanitair bestaat uit:
– In het toilet en de badkamer een porseleinen closetpot, voorzien

van kunststof closetzitting plus deksel. Tevens wordt het toilet

ook voorzien van een waterbesparende drukknop.
– In het toilet een porseleinen fonteinbak voorzien van

verchroomde fonteinkraan.
– In de badkamer een duo ligbad afmeting 1800 x 800mm ingepakt

met Tonzon isolatie. Verder wordt het bad voorzien van een verchroomde badmengkraan en een handdouche. Het ligbad wordt ‘zwevend’ uitgevoerd.

– In de badkamer een dubbele wastafel voorzien van een verchroomde wastafelmengkraan. Boven de wastafel wordt een spiegel met glazen planchet geplaatst.

Alle sanitair toestellen worden aangesloten op de riolering en de waterinstallatie. Het sanitair wordt geleverd compleet met de benodigde bevestigingsmiddelen.

22 Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het stroomleverend bedrijf en de NEN 1010 van het Nederlands normalisatie-instituut en is op tekening aangegeven. Al het schakelmateriaal is inbouw (met uitzondering van de meterkast, de bergruimtes en de technische ruimte, hier wordt een opbouwinstallatie toegepast). De op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en lichtpunten zijn indicatief. De definitieve plaats kan enigszins afwijken. Voor de indicatieve locaties en hoeveelheden van de (tweevoudige) wandcontactdozen en lichtschakelaars verwijzen wij u door naar het elektraplan verderop in deze brochure.

Alle lichtschakelaars komen circa 1050mm boven de afgewerkte vloer. Alle wandcontactdozen komen op de houten plint, op circa 100 mm boven de afgewerkte vloer. Uitzondering hierop zijn eventuele met schakelaars gecombineerde wandcontactdozen. Er zullen UTP en Cai kabels worden getrokken vanaf de meterkast naar de woonkamer en hoofdslaapkamer. Naar de andere op tekening aangegeven punten zullen onbedrade buisleidingen worden aangelegd. De aansluitpunten t.b.v. de televisie in de hoofdslaapkamer, komen op 1500mm boven de afwerkvloer. Alle andere aansluitpunten zullen in de plint worden aangebracht.

Keuken

De wandcontactdozen in de keuken boven het aanrecht komen ca. 1250mm boven de afgewerkte vloer. Achter het aanrecht is een onbedrade buisleiding op 300mm boven de afgewerkte vloer aangebracht. Deze is bestemd voor een kooktoestel maar kan ook worden gebruikt als aansluitpunt voor een vaatwasser. Op een hoogte van 2150mm boven de vloer is een elektrisch aansluitpunt ten behoeve van een afzuigkap aangebracht.

T.b.v. de keuken zullen 3 electra groepen worden aangelegd: 1 groep voor de oven, 1 groep voor de (combi)magnetron, en 1 groep voor de vaatwasser.

Badkamer, toilet

De lichtschakelaar wordt ca. 1050mm boven de afgewerkte vloer geplaatst. Het licht aansluitingspunt boven de wastafel komt 1800mm boven de afgewerkte vloer.

CV- bergruimte

De wandcontactdozen worden op een hoogte van 1050mm geplaatst. De wandcontactdoos ten behoeve van de ventilatie-unit komt ca. 2150mm boven de afgewerkte vloer. In de technische ruimte bevinden zich aansluitingen voor de wasmachine en de droger.

23 Verwarminginstallatie

De woningen worden verwarmd middels een HR 107 ketel met vloerverwarming. De vloerverwarmingleidingen zullen in de afwerkvloer worden gestort en aangesloten worden op de warmtepomp op ventilatie retourlucht.

Bij de uitgangspunten volgens NEN 5066 worden minimaal de volgende vertrektemperaturen gehaald.

Vanaf dit systeem worden er warmwaterleidingen gelegd naar: – De wastafelmengkraan in de badkamer
– De douchemengkraan in de badkamer
– De badmengkraan in de badkamer

– De gootsteenmengkraan in de keuken – De vaatwasser met Hotfill
– De wasmachine met Hotfill

Onder de boiler plaatsen zal een DrainBrain geplaatst worden. Deze DrainBrain begrensd de doorstroom van water uit de kraan totdat het tapwater warm is. Dit resulteert in drinkwater besparing.

26 Sleutelplan

Iedere eigenaar van een ecobungalow krijgt per sleutel drie kopieën. Er zijn sleutels voor in ieder geval:
– De hoofdentree
– Het tuinhek

27 Schoonmaken en oplevering

Minimaal drie weken voor de oplevering, worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De gehele woning zal stof vrij worden opgeleverd en de ramen gelapt.

Woonkamer- keuken
Slaapkamer(s)
Interne verkeersruimte 15°C

Toiletruimte
Bergingen in de woning Bergruimte
Badkamer

24 Ventilatievoorzieningen

15°C 15°C 15°C 22°C

20°C 20°C

De woningen zijn voorzien van een natuurlijke toevoer van lucht middels streamroosters. De afvoer van vervuilde lucht gaat mechanisch.

25 Waterinstallaties

De waterleiding wordt geïnstalleerd volgens de voorschriften. Vanaf de watermeter worden koudewaterleidingen gelegd naar:
– De kraan van de beide toiletten
– De douche kraan

– De wastafelmengkraan in de badkamer
– De douche- en badmengkraan in de badkamer – De gootsteenmengkraan in de keuken
– De boiler
– De vaatwas machine
– De wasmachine

Vanuit de waterbuffer zal een leiding worden aangesloten op: – Beide toilet spoel systemen
– Wasmachine opstelplaats
– De buiten kraan

De warmwaterleidingen worden geïsoleerd. Via de Warmtepomp op Ventilatieretourlucht (warmtepompboiler) gecombineerd met Zonnecollectoren op het dak wordt de woning voorzien van warm tapwater.